Thursday, February 2, 2012

ചിന്ത ചിന്തകള്‍

ചിന്ത ചിന്തകള്‍

========================
എന്‍റെ മനസ്സില്‍ തോന്നിയതും വായിച്ചതുമായ ചില ചിന്ത ചിന്തകള്‍ നിങ്ങളുമായി പങ്ക് വെക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ ചിന്തിക്കുന്തോറും ഞാനിത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും.
========================

മങ്ങാട്ടച്ചനും കുഞ്ഞായന്‍ മുസ്ലിയാരും ഉള്ള കഥയില്‍ മങ്ങാട്ടച്ചന്‍ കുഞ്ഞായന്‍ മുസ്ലിയാരോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, 'ലോകത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വേഗതയുള്ളത് എന്തിനാണ്?' എന്ന് ഉടന്‍ കുഞ്ഞായന്‍ മുസ്ലിയാര്‍ മറുപടി പറഞ്ഞു, "ചിന്ത"

ലോകത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വേഗത കൂടിയത് എന്താണെന്ന ചോദ്യത്തിന് രണ്ടാമതൊരുത്തരം കാണുക പ്രയാസം... അതാണ്‌ "ചിന്ത". ഈ ലോകത്തില്‍ എന്നല്ല അണ്ടകടാഹത്തിന്‍റെ ഏതു കോണിലേക്കും നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ചിന്തയെ പായിക്കാന്‍ നിമിഷാര്‍ദ്ധങ്ങള്‍ പോലും വേണ്ട.

ഞാന്‍ ഇത്രയധികം ചിന്തിച്ച 'ഒരു' വിഷയം വേറെയുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല.

Definition: Thinking is an internal mental process that uses data or information as input, integrates that information into previous learned material and the and results in either knowledge or nothing. It may occur at any moment including while eating, sleeping or working on an unrelated task. Problem solving, planning, information integration, and analysis are four kinds of thinking.
http://home.earthlink.net/~ddstuhlman/defin1.htm

വിചാരം, മനനം, ചൊല്ലി, ചിത്തം, ചിന്ത, ചിന്തിതി, ചിന്തിതം, ചേതോഗതം, വിചാരം, വിവക്ഷ, മാനസികവൃത്തി, മുന്നൽ, മനോഗതം, മന്തവ്യം, മെയ്മ, അവർശം, അന്തര്‍ഗ്ഗതം, ആശയം, ആലോചനം, ഉന്നൽ, പരാമര്‍ശനം, പരാമര്‍ശം, പരിഭാവനം, തോറ്റം, തോന്നല്‍, സ്മരണ, ഈക്ഷ, നിനവ്, ബോധം, എണ്ണം തുടങ്ങിയ അര്‍ത്ഥങ്ങളൊക്കെ ചിന്തക്കുണ്ടെന്നാണ് വിക്കി പറയുന്നത്.
("http://ml.wiktionary.org/wiki/%E0%B4%9A%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്)

മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകളേയോ, വീക്ഷണങ്ങളേയോ, ഓര്‍മ്മകളേയോ, വികാരങ്ങളേയോ, ഭാവനകളേയോ ബൌദ്ധികപരമായും, ബോധപൂര്‍വ്വമോ, അബോധപൂര്‍വ്വമോ അവലംബമാക്കുന്നതിനു ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് മനസ്സ് എന്ന പറയുന്നത്. മനുഷ്യന്‍ ചിന്തിക്കുന്നത് മനസ്സില്‍ ആണെന്നാണ് സാധാരണ ഉള്ള പ്രയോഗം.
ബോധപൂര്‍വ്വമായ ചിന്തകളെ സാധാരണ രീതിയില്‍ മനസ്സ് എന്ന് വിവക്ഷിക്കാറുണ്ട്
മനസ്സ് എന്നാല്‍ എന്താണ് എന്നത് ഇനിയും ചര്‍ച്ചാവിഷയമായി തുടരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. തലച്ചോറില്‍ തന്നെയാണ് മനസ്സിന്റെയും സ്ഥാനം എന്നു വിശ്വസിച്ചുവരുന്നവര്‍ കൂടുമ്പോഴും അതു ശരിയാണൊ, ആണെങ്കില്‍തന്നെ തലയിലെ ഏതു ഭാഗത്ത് എന്നത് ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യമാണ്. എങ്കിലും വേദങ്ങള്‍ പോലുള്ള പൗരാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ മനസ്സിനെ 'ചിന്തകളുടെ കൂട്ട'മായി നിര്‍വ്വചിക്കുന്നു. ഇതിനു ശാസ്ത്രീയമായ വശമില്ല എങ്കിലും ഒരര്‍ത്ഥത്തില്‍ ശരിയാണെന്നു വിശ്വസിക്കേണ്ടിവരും.

ചിന്തയും ശരീരവും അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ബന്ധത്തെയാണ് പല തത്വ ചിന്തകന്മാരും പഠിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചിന്തകള്‍ എങ്ങിനെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുടക്കുന്നു എന്നും ചിന്തകള്‍ എങ്ങിനെ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നും.

ബിഷപ്പ് റോബര്‍ട്ട് എം. സോളമന്‍ വാക്കുകള്‍ കടമെടുത്താല്‍: "ചിന്തയും വികാരവും ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരുവാനല്ല; ആനന്ദിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം. നാം ചിന്തിക്കുന്നത് വികാരത്തെയും പ്രവര്‍ത്തനത്തെയും ബാധിക്കുന്നു. ചിന്ത വാക്കുകളായും, പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ രീതികളായും, രീതികള്‍ സ്വഭാവമായും, സ്വഭാവം ജീവിത ഭാവിയും നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നു. ചിന്തകളില്ലാത്ത പ്രവര്‍ത്തനം അര്‍ത്ഥമില്ലാത്ത പ്രകടനമാണ്.

ചിന്തയുടെ വേറൊരു തലമാണ്... ഊഹം. Guess

ചിന്ത മനുഷ്യന്‍ ചിന്തിക്കാതെ തന്നെ നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്.

ആപ്പിള്‍ വീണപ്പോള്‍ ചിന്തിച്ചതാണല്ലോ ഭൂഗുരുത്വാകര്‍ഷണ നിയമം കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ കാരണം തന്നെ. കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള്‍ അധികവും ചിന്തയുടെ സഹായത്തോടെ ഊഹിച്ച് അത് ക്രിയാത്മക തലത്തിലേക്ക്‌ ആവാഹിച്ചപ്പോള്‍ കിട്ടിയ പരിണിത ഫലങ്ങളാണ്.

ചിന്ത രോഗങ്ങളെ ഒരു വലിയ തോതില്‍ ബാധിക്കുന്നു:

പ്രമേഹ രോഗികള്‍ക്ക് മരുന്ന് ഫലിക്കാന്‍ മാനസ്സിക സംഘര്‍ഷം കുറയ്ക്കല്‍ വളരെ നിര്‍ബന്ധമാണ് എന്ന് പഠനങ്ങള്‍ തെളിയിക്കുന്നു.

ചിന്ത രോഗമാകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്: ചിന്ത കൂടിയാലുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് വിഷാദ രോഗം.

ചിന്തകളെ തളര്‍ത്തുന്ന / കടിഞ്ഞാണിടുന്ന മരുന്നുകള്‍ ഇന്ന് വിപണിയില്‍ സുലഭം. അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കുന്നതോടെ നമ്മുടെ ചിന്തകള്‍ തളര്ത്തപ്പെടുകയാണല്ലോ. അതിനാല്‍ നമുക്ക്‌ വേദനയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ല.

തലക്കടി കിട്ടിയാല്‍ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവു പോകുന്നു എന്ന നിയമം വെച്ചാണല്ലോ റിപ്പര്‍ ചുറ്റിക കൊണ്ട് തലക്കടിച്ചിരുന്നത്.

കള്ളിന്റെ ഫലമായി ചിന്ത വ്യതിചലിക്കാം. അതിനാലാണല്ലോ അവര്‍ പിച്ചും പേയും പറയുന്നതും പ്രാകി പ്രാകി നടക്കുന്നതും.

ചിന്തയെ രണ്ടാക്കിത്തിരിക്കാം: നല്ല ചിന്തയും ചീത്ത ചിന്തയും.
ചിന്തയെ രണ്ടാക്കിത്തിരിക്കാം: ഉപകാരമുള്ള ചിന്തയും ഉപദ്രവമുള്ള ചിന്തയും.
ചിന്തയെ രണ്ടാക്കിത്തിരിക്കാം: സ്വയം ഉപയോഗമുള്ളവയും സമൂഹത്തിന് ഉപയോഗമുള്ളവയും.
ചിന്തയെ രണ്ടാക്കിത്തിരിക്കാം: ഉപബോധ മനസ്സിന്‍റെ ചിന്തയും അപബോധ മനസ്സിന്‍റെ ചിന്തയും
ചിന്തയെ രണ്ടാക്കിത്തിരിക്കാം: തീവ്ര ചിന്തകളും മിത ചിന്തകളും.
ചിന്തയെ രണ്ടാക്കിത്തിരിക്കാം: ആധുനിക ചിന്തകളും പൌരാണിക ചിന്തകളും
ചിന്തയെ രണ്ടാക്കിത്തിരിക്കാം: ജീവിത ചിന്തയും മരണ ചിന്തയും.

ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്തകള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നത് മനസ്സിന്‍റെ ആരോഗ്യത്തിനു നല്ലതാണെന്ന് അനുഭവസ്ഥര്‍ പറയുന്നു.

ഒരുപക്ഷേ ആകാശം പൊളിഞ്ഞു വീണാലോ എന്ന് കരുതി അതിനൊരു തൂണ്ണ്ടാക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിലും വലിയ മൌഢ്യം വേറെയുണ്ടോ?! അതേപോലെ, നാളെയെങ്ങാന്‍ ഓക്സിജന്‍ പോയാലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഓക്സിജന്‍ സിലിണ്ടറും പുറത്ത് ഘടിപ്പിച്ച് നടന്നാലോ എന്ന് ചിന്തിക്കണോ?

രോഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതില്‍ ചിന്ത ഒരു വലിയ ഭാഗഭാക്കാന് എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ. ചിന്തകളെ കടിഞ്ഞാനിടുന്നതോടെ ജീവിത വിജയം നയിക്കാനുള്ള പാതയുടെ ഒരു വലിയ ഭാഗം താണ്ടി എന്ന് പറയാം.

മനസ്സിനെ കടിഞ്ഞാണിടാന്‍ കരുത്ത് നേടാന്‍ ഹിപ്നോതെരാപ്പി സഹായിക്കും എന്നത് എന്റെ ജീവിതാനുഭാവമാണ്.

നിര്‍മ്മല ചിന്തയുടെ രണ്ടു ധ്രുവങ്ങളാണ് ശൈശവവും വാര്‍ദ്ധക്യവും എന്ന് പറയാം. ചെറുപ്പത്തിലും വാര്‍ധക്യത്തിലും സൂക്ഷ്മമായ കാര്യങ്ങളില്‍ ചിന്തയും തദനുസരണം പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാന്‍ കഴിയാത്തത് ഇതിനാലാണ് (ഉദാ: സൂചിയില്‍ നൂല്‍ കോര്‍ക്കല്‍)

ഒരു ഭാഷ താന്‍ സ്വായത്തമാക്കി എന്നവകാശപ്പെടാന്‍ ചിന്തിക്കാന്‍ സമയം കൊടുക്കാതെ ചിന്തിച്ച് ആ ഭാഷ സംസാരിക്കാന്‍ ശേഷി നെടുമ്പോഴാണ്.

ഇരുപത് മുതല്‍ ഇരുപതിനായിരം ആവൃത്തികള്‍ക്കിടയില്‍ മാത്രമേ കേള്‍ക്കാന്‍ കഴിയൂ എന്നപോലെ നിയമം ഇല്ലെങ്കിലും ചിന്തകള്‍ക്കും പരിധികളുണ്ട്. ഒരു സെക്കന്റിനെ രണ്ടായി മുറിച്ച് മുറിച്ച് സമയമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലെത്താം എന്ന വാദം ചിന്താധീനമല്ലേ?!

ഓരോരുത്തര്‍ക്കും ചിന്തകള്‍ ഉണ്ട്. എന്നാല്‍ അവരുടെ പരിധിക്കുള്ളില്‍ നിന്ന് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാന്‍ കഴിയൂ എന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നു. എന്‍റെ അക്വേറിയത്തിലെ ഗോള്‍ഡ്‌ഫിഷിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാന്‍ ഞാന്‍ അടുത്തു ചെല്ലുമ്പോള്‍ കിടന്നു പുളക്കുന്നതിന് മാത്രമായിരിക്കാം അതിന്‍റെ ചിന്ത എന്ന് നാം കരുതുന്നു. എന്നാല്‍ 'അതിന്‍റെ ലോകത്ത്' അതിന് ചിന്തിക്കാന്‍ ഒരുപാടുണ്ടാവില്ലേ? മരങ്ങള്‍ ചിന്തിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തിക്കുന്നു. അത് കൊണ്ടാണല്ലോ സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് അവ വളരുന്നത്. കൊതുകുകള്‍ നമ്മുടെ രക്തത്തെപറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോള്‍ ഉറുമ്പുകള്‍ മധുരത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ ലോകത്തില്‍ ജീവനുല്ലവയെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്.

ഗാഢമായി ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോള്‍ കണ്ണുകള്‍ നാമറിയാതെ മുകളിലോട്ടു പോകുന്നത് നിങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി 'ചിന്തക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്.

ചിന്തയുടെ പിറകെ അധികവും ഒരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ചിന്ത ക്രോഡീകരിക്കുക, എന്നാല്‍ പ്രവൃത്തിയും ക്രോഡീകരിക്കപ്പെടും.

ചിന്ത ഉണ്ടാക്കിയത് ഏതു ഫോര്‍മാറ്റിലാണ് എന്ന് എങ്ങാനും കണ്ട് പിടിച്ചാല്‍ ഈ ലോകത്ത്‌ സുനാമിയെക്കാളും വലിയ ഭൂകമ്പ തിരമാല ഉണ്ടാകും. രാമന്‍റെ പെട്രോള്‍ പോലെ ഒരു ചെറിയ തീപ്പൊരി മതി. ഡാറ്റയുടെ കോപ്പിറൈറ്റ് പേറ്റന്റ്‌ എടുക്കാന്‍ മുതലാളി കുത്തകകള്‍ രംഗത്ത് വരും. കോപ്പി ചെയ്യാന്‍ പുതിയ മെഷിനുകള്‍ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടും. തലച്ചോറുകള്‍ക്ക് വിലപറയുന്ന കാലം വരും. അസാധാരണ ബുദ്ധിയുള്ളവരുടെ മസ്തിഷ്കം കൊണ്ട് വിലപേശല്‍ നടത്തപ്പെടും. വളരെ പ്രധാനമായി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യം സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും എന്നെന്നേക്കുമായി അടച്ചിടപ്പെടും.

പലതരം ചിന്തകളെപ്പറ്റി വിക്കിയില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് വായിക്കാം:
ചിന്തയുടെ ഔട്ട്‌ ലൈന്‍
Critical Thinking
Libaral Thinking

=====================================
വാലറ്റം: ചിന്തകള്‍ കാട് കയറാതിരിക്കുക... നല്ലതിന് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുക..